HYSTER CZ a.s.

Reference zákazníka

"Efektivní ICT pro nás zajistilo implementaci Mailserveru, Windows serveru a zálohování do dvou lokalit. A to opravdu profesionálně – bez prodlev a zbytečného stresu. Projekt jsme řešili s časovou rezervou, vše pečlivě naplánovali a dopodrobna probrali. Výsledek předčil naše očekávání."

(c) 2023 ICT NWT s.r.o.
menu-circlecross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram