Bezpečnost a penetrační testy – díl druhý

Jak jsme již v prvním díle psali, štěstí přeje připraveným! Naše divize ICT disponuje odborníky v oblasti počítačové bezpečnosti, kteří jsou vám k dispozici.

Pro úplný přehled, jak je na tom s bezpečností právě vaše síť, používáme specialisty v oblasti penetračního testování. Tímto způsobem jsme schopni ukázat, jak by vaše infrastruktura, procesy a zaměstnanci obstáli v případě reálného útoku. Z tohoto útoku pak vzniká dokument, ve kterém jsou popsány zjištěné skutečnosti, upozornění na nebezpečí a návrh, jak dané nedostatky a problémy řešit.

Penetrační test je metoda hodnocení zabezpečení počítačových zařízení, systémů nebo aplikací. Provádí se testováním, simulací možných útoků na tento systém jak zevnitř, tak zvenčí. Cílem penetračního testu není vyřešit bezpečnostní problémy, ale jistým způsobem prověřit, zhodnotit úroveň zabezpečení a podat souhrnnou zprávu, a to jak na úrovni technických (nastavení otevřených portů, verze systému), tak i organizačních opatření (podvod a sociální inženýrství skrze zaměstnance).

Tento proces zahrnuje podrobnou analýzu systému se zaměřením na případně bezpečnostní nedostatky vycházející z chybného nastavení systému, známých či neznámých hardwarových a softwarových nedostatků, nebo nedostatečných funkčních protiopatření. Analýza je prováděna z pohledu potenciálního útočníka a může (měla by) vést k odhalení výše zmíněných nedostatků. Výsledky získané během analýzy jsou prezentovány vlastníkovi systému. Důkladné testy by měly k výsledkům přikládat také informace o reálných důsledcích jednotlivých nedostatků jak na systém samotný, tak na jeho vlastníka a měly by také doporučit možná protiopatření pro zmírnění rizika prolomení systému.

Využití penetračních testů

  • Určují reálnou zneužitelnost určité skupiny vektorů útoku.
  • Odhalují velké bezpečnostní nedostatky, které mohou vzniknout nahromaděním menších nedostatku dosažených v určité sekvenci.
  • Odhalují nedostatky, které mohou být nezjistitelné pomocí automatické detekce systémových chyb.
  • Posuzují možné dopady na firmu jako takovou a na její ekonomiku v případě, že by k prolomení došlo.
  • Testují schopnost obraných prvků systému odhalovat aktuální útoky a náležitě na ně reagovat.
  • Poskytují podklady podporující zvýšené náklady na vývoj zabezpečení systému.

Při penetračních testech kombinujeme použití automatizovaných nástrojů a manuálních testovacích scénářů. Manuální fázi testů považujeme za hlavní přidanou hodnotu pro naše klienty, kdy zúročíme dlouholeté zkušenosti našich specialistů.

Dle požadavků zákazníka jsme schopni nabízené penetrační testy provést ve variantách s různou mírou znalosti o testovaném prostředí/systému (black-box, gray-box, white-box).

O svá data se nemusíte bát

Všechny aktivní testy a útoky provádíme po domluvě se zákazníkem a na základě jeho písemného svolení, stejně tak i dalších dotčených subjektů (ISP, správci, atd.). Při testování provádíme úkony, které by pravděpodobně prováděl i útočník, a tak je potřeba se nějak odlišit od lidí, kteří provádí trestní činnost. Musíme předpokládat, že by se situace obrátila proti nám a například by někdo podal trestní oznámení. Tester poté musí mít důkazy o legálnosti každého jeho úkonu. Před jakýmkoliv testem se musí stanovit jasné mantinely. Určí se čas, cíle testu (adresy, domény, emaily, osoby) a často i něco, co vás odliší od ostatních při zpětném šetření (user-agent, IP, specifická hlavička HTTP atd.).

Další články z blogu

8. 11. 2023
Hacker Fest 2023

7. listopadu se konal již několikátý ročník skvělé akce GOPASu, na které bylo velmi zajímavé obsazení přednášejících i témat, které...

Přečíst
20. 9. 2023
Náš etický hacker přednášel na konferenci Kybernetická bezpečnost 2023

13. září se v prostorách budovy NWT ve Zlíně konala odborná konference Kybernetická bezpečnost - řízení procesů a aplikace moderních...

Přečíst
11. 9. 2023
 Chráníte vaše firemní mobilní zařízení? Buďte o krok napřed s GravityZone Security for Mobile

 E-maily jsou nejčastějším cílem phishingových útoků. Více než 60 % e-mailů je otevřeno na mobilních zařízeních. V mžiku můžete přijít...

Přečíst
(c) 2023 ICT NWT s.r.o.
menu-circlecross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram