IT Analýza / security audit

V dnešní době každá firma disponuje informacemi, jejichž prozrazení by mohlo vést k přímé nebo nepřímé finanční ztrátě. Firmy si uvědomují možné závažné problémy, které by mohly mít, pokud by si svá digitální aktiva dostatečně nechránily.  

Prozrazení důvěrných dat mohou způsobit různé formy útoků. Hrozby, jako zneužití zranitelností firemních webových aplikací, získání dat zaslaných nezabezpečenými komunikačními kanály nebo zkopírování dat pro třetí strany pomocí hardwarových zařízení, jsou jen některé z důvodů, proč by IT administrátoři měli využívat bezpečnostní produkty jako řešení pro enkrypci, antivirus, DLP nebo firewally pro různé úrovně modelu OSI. Konfigurace těchto prvků vyžaduje čas a lidské zdroje. 

Analýza otvírá oči vedení organizace o reálném stavu jejich IT a o tom jak IT pomáhá dosáhnout obchodních cílů organizace. Analýza bezpečnostních rizik je součástí kontinuálního procesu ochrany informací.  

Analýza vychází z naší vlastní metodiky. Při zpracování nabídky bereme v úvahu individuální požadavky na analýzu, organizační strukturu a možnosti vlastního IT. Nabídku vždy přizpůsobujeme konkrétní organizaci. 

 

Jak probíhá náš bezpečnostní audit:

Krátká řízená interview s určenými pracovníky

Kontrola vybraných pracovišť

Kontrola dokumentace

Zpracování výsledků

Závěrečný workshop s prezentací výsledků

Neřeší vaše firma pravidelné bezpečnostní audity? Můžete to mít velmi vážné důsledky.
Prohlédněte si některé z významných útoků za poslední 2 roky (externí odkazy):

Cena za audit již od 10 000 Kč

Naše řešení je adaptivní, rychlé a nenáročné 

 • Přizpůsobení konkrétním podmínkám organizace/úřadu.
 • Rychlé získání výsledků
 • Minimální nároky na zainteresované pracovníky. 
 • Přehledné grafické vyjádření výsledků. 
 • Doporučení k odstranění nedostatků

 

Analýzy IT je možno zpracovat ve dvou variantách: 

 • popisná – zdokumentování aktuálního stavu používaných IT; 
 • bezpečnostní – zhodnocení a popis úrovně bezpečnosti používaných IT. 

Analýzu zaměřujeme na: 

 • fyzickou a logickou strukturu IT; 
 • používaný HW a SW; 
 • strukturovanou kabeláž; 
 • konektivitu k síti Internet; 
 • telefonní, popř. jiný používaný komunikační systém; 
 • rozsah, druh a charakter zpracovávaných dat; 
 • systém napájení IT; 
 • systém zálohování a archivace dat; 
 • systém obnovy SW a HW (zajištění kontinuity činností); 
 • systém fyzické bezpečnosti IT; 
 • systém personální a administrativní bezpečnosti IT. 

Cena za audit již od 10 000 Kč

Napište nám


Kontakt

Ing. Filip Lang, CEH, MCSA, MCITP, MCTS, MCP

Ing. Filip Lang, CEH, MCSA, MCITP, MCTS, MCP

Vedoucí oddělení
Implementace

+420 724 707 417
filip.lang@nwt.cz