Microsoft Power BI

Spolehněte se na jeden z největších
a nejrychleji rostoucích cloudů business intelligence
Využijte možnost připojení k libovolným datům a jejich vizualizace pomocí unifikované a škálovatelné platformy pro samoobslužné
a podnikové funkce business intelligence (BI)

Tvorba působivých
datových prostředí

Využijte možnost snadného připojení k datům, jejich modelování a vizualizace a vytvářejte působivé personalizované sestavy s vaší značkou a klíčovými indikátory výkonnosti. Rychle a s podporou AI získáte odpovědi na vaše firemní otázky, a to i v případě,
že je položíte běžným konverzačním jazykem.

Zajištění přehledu
o nejrozsáhlejších nasazeních Business Intelligence

Připojte se ke všem zdrojům dat s možností analyzovat,
sdílet a propagovat přehledy napříč vaší organizací
se současným zachováním přesnosti, konzistence
a zabezpečení dat. Využijete tak vaše investice
do velkých objemů dat na maximum.

Rozhodování s jistotou

Využijte možnost snadné spolupráce na stejných datech,
spolupráce na sestavách a sdílení přehledů v oblíbených
aplikacích Microsoft Office, jako jsou Microsoft Teams
a Excel, a umožněte všem uživatelům ve vaší organizaci
rychlé rozhodování na základě dat, které bude řídit
strategické akce.

Power BI Pro

Potřebujete samoobslužné funkce BI?

N
Samoobslužné a moderní funkce BI
v cloudu
N
Spolupráce, publikování, sdílení a ad hoc analýzy
N
Plně spravované Microsoftem

Power BI Premium

Potřebujete rozšířené analýzy, podporu velkých objemů dat a vytváření sestav v místním prostředí a v cloudu?

N
Enterprise BI, analýzy velkých objemů dat, vytváření sestav v cloudu a v místním prostředí
N
Rozšířené řízení nasazování a správy
N
Vyhrazené cloudové výpočetní prostředky a prostředky úložiště
N

Umožňují libovolnému uživateli využívat obsah Power BI

Lepší ochrana dat Power BI s využitím služeb Microsoft
Information Protection a Microsoft Cloud App Security

~

Pro data Power BI využijte
popisky citlivosti, které
znáte z aplikací sady
Office 365, jako jsou Word,
Excel, PowerPoint a Outlook.

Rozšiřte zásady správného
řízení a ochrany na data
Power BI, a to včetně
exportovaných dat,
s využitím služby Microsoft
Information Protection.

Zajistěte lepší splnění
požadavků na dodržování
předpisů a ochranu dat
s využitím přehledu citlivých
dat prostřednictvím Microsoft
Cloud App Security.

Pomozte zabránit
vystavení citlivých dat
blokováním rizikových
aktivit uživatelů v reálném
čase s využitím Microsoft
Cloud App Security.

 

Power BI Pro

 

Power BI Premium

Rozdíly v licencování

Zahrnuto s Office 365 Enterprise E5

USD

Licencováno na uživatele

Licencováno na základě vyhrazených cloudových
výpočetních prostředků a prostředků úložiště

Nasazení a správa

Místní sestavy prostřednictvím serveru sestav Power BI

Prostředí pro zpracování výpočetními prostředky

Sdílené

Vyhrazené

Nasazení obsahu Power BI ve více oblastech

Přírůstková aktualizace dat

Publikování sestav pro sdílení

Rozsáhlá distribuce obsahu, která pro spotřebitele obsahu nevyžaduje
licence Power BI Pro

Publikování a využití stránkovaných sestav v Power BI

Přidělení výpočetních prostředků

Monitorování výkonu vyhrazených výpočetních a
paměťových prostředků

Maximální velikost jednotlivých datových sad

1 GB

10 GB

Maximální úložiště

10 GB na uživatele

100 TB

Ukládání dat Power BI do Azure Data Lake Storage Gen2

Nasazení, správa dodržování předpisů a zabezpečení

Cloudová služba

Volba datového centra domovské oblasti jako prostředí
pro zpracování vašich dat

Monitorování vytváření, využití a publikování obsahu s
využitím uživatelských metrik

Šifrování a zabezpečení dat

Splnění požadavků oborových, globálních, místních a
vládních certifikací

Dostupnost v národních cloudech Microsoftu

Příprava, modelování a vytváření vizualizací dat

Modelování dat založené na AI s využitím služeb
AutoML, Cognitive Services a Azure Machine Learning

Vytváření vizualizací dat, sestav a řídicích panelů

Příprava standardních a velkých objemů dat a ETL

Přístup ke knihovně vizuálů Power BI a sadě SDK
vlastních vizuálů

Přístup k datovým konektorům pro cloudové a místní
zdroje dat

Předem připravené vizualizace, motivy a možnosti
přizpůsobení

Spotřeba obsahu

Stránkované sestavy poskytují dokumenty s pevným
rozložením pro tisk a archivaci

Analýza dat v Microsoft Excel

Vložený obsah v jiných rozhraních, jako jsou Teams,
SharePoint a jiné aplikace SaaS

Zobrazení a interakce s obsahem Power BI

Zobrazení a interakce s obsahem Power BI
prostřednictvím mobilní aplikace Power BI pro iOS,
Android a Windows

Zeptejte se na otázky týkající se dat, abyste získali
okamžité odpovědi, a personalizujte definice, ať
Power BI rozumí vašemu obchodnímu jazyku, včetně
zkratek.

Přihlášení k odběru sestav pro získání oznámení o
změnách

Zobrazení obsahu Power BI v jiných rozhraních

Napište nám


Kontakt

Mija Darmo

Mija Darmo

Produktový manažer 

+420 727 980 328
mija.darmo@nwt.cz