Zálohování a replikace

Spolehlivě ochráníme vaše data

Ochráníme veškerá data ve vašich počítačích a serverech, data business aplikace (MS Exchange, Active Directory, SQL servery, MS Sharepoint, apod.) a veškerá data služeb Office365.

Kompletní ochranu před ztrátou dat zajišťujeme zálohovacím
pravidlem 3-2-1-0.  V čem toto pravidlo spočívá? Každá záloha má minimálně 3 kopie na 2 lokalitách a další záloha je na nezávislém médiu.

Zálohovací pravidlo 3-2-1-0

Mít alespoň tři kopie svých dat: Nastavte zálohovací úlohy tak, aby vytvářely více záloh pro každý virtuální počítač VMware nebo Hyper-V.
Ukládat kopie na dvě různá média: Řešení Veeam je nezávislé na typu úložiště, což znamená, že podporuje, pásky, disky, cloud i další typy. Můžete ukládat své zálohy na libovolná uvedená média.
Mít jednu zálohu mimo své pracoviště: Zálohování i mimo vaše pracoviště např. v zabezpečené lokalitě DC Silo.

Pravidlo 3-2-1 je velmi obecné a funguje pro všechny typy dat (osobní i podniková) a všechny typy prostředí (fyzické i virtuální).

Při zálohování prostředí VMware nebo Hyper-V prostřednictvím řešení Veeam je možné toto pravidlo rozšířit na „zálohovací pravidlo 3-2-1-0“, kde 0 znamená „0 chyb“ díky automatickému ověření obnovitelnosti každé zálohy nástrojem SureBackup společnosti Veeam.

Používáte zálohovací pravidlo 3-2-1 nebo 3-2-1-0 ve svém prostředí?

 

Zálohování s NWT a.s.

Umožňujeme zálohování a replikace celých virtuálních serverů z platformy Microsoft Hyper-V a VMware. Zálohování bere ohled na aplikace Oracle, SAP HANA. Microsoft SQL. Podporujeme zálohování fyz. prostředí (Fyz. servery, úložiště NAS, pracovní stanice). Zabezpečujeme data z Microsoft 365 včetně on-premise řešení.

Flexibilita

Výkonnost

Spolehlivost

Bezpečnost

Zálohování a replikace Virtuálního prostředí

Umožňujeme zálohování celých virtuálních serverů z platformy Microsoft Hyper-V a VMware. Kombinujeme zálohování a replikaci virtuálních počítačů v jediném softwarovém řešení Automaticky testujeme a ověřujeme obnovitelnost každé repliky virtuálního počítače tak, aby vše bylo připravené, když repliky potřebuje využít. V případě poruchy je možné spustit repliku v DC Silo a vaše společnost může i nadále fungovat bez omezení. 

 

  • Lepší dostupnost pro jakoukoli virtualizovanou aplikaci
  • Replikace založená na bitové kopii na pracovišti pro zajištění dostupnosti, nebo mimo pracoviště pro zotavení po havárii.
  • Žádný dopad na provozní prostředí, provádění replikace ze záložních souborů
  • Díky replikování VM do DC Silo je možná rychlá obnova bez prostojů 

Zálohování Microsoft 365 (Online i Lokální řešení)

Společnost NWT a.s. nenabízí svým zákazníkům pouze licence Microsoft 365 a support, ale nabízí řešení zahrnující ochranu dat pomocí zálohování do zabezpečeného datového centra Silo, které slouží jako trezor pro data zákazníků.

Zálohujeme v M365: Exchange Online, SharePoint, OneDrive pro firmy

Zálohujeme v M365 – Lokální: Exchange a SharePoint

 

Zálohování Fyzického prostředí

Přinášíme možnost zálohování i pro Fyzické servery, Úložiště NAS a Pracovní stanice.

Monitoring a Analýza

Veeam® ONE™, poskytuje komplexní monitorování a analýzu pro zálohovaní, virtuální servery a fyzická prostředí. Díky podpoře nástrojů Veeam Backup & Replication™ a Veeam Agent i VMware vSphere, Microsoft Hyper-V a Nutanix AHV poskytuje nástroj Veeam ONE hloubkové, inteligentní monitorování, reportování a automatizaci prostřednictvím interaktivních nástrojů a inteligentní zjišťování, identifikaci a řešení skutečných problémů předtím, než se objeví.

Plán pro obnovu při havárii a design řešení

Součástí našich služeb je také support a konzultace s řešeními, které obsahují integraci SW Veeam. Na základě analýzy prostředí a BIA (Business Impact Analysis) je sestaven plán pro obnovu, který počítá s co nejkratšími prostoji v případě kritických situací.

Jedním ze základních pilířů všech společností je IT infrastruktura, která je často zastaralá a získává vždy velmi omezené prostředky na provoz a inovace, ale i přesto je funkčnost kritických aplikací a systémů brána jako samozřejmost. V každý výpadek má za následek větší nebo menší finanční ztráty, které jdou na hlavu nikomu jinému než IT oddělení.

u

Kolik Vás stojí výpadek služeb a ztráta dat?

 

  • Jedním ze základních pilířů všech společností je IT infrastruktura, která je často zastaralá a získává vždy velmi omezené prostředky na provoz a inovace.
  • Přesto je funkčnost kritických aplikací a systémů brána jako samozřejmost a v případě výpadku má za následek velké finanční ztráty, které jdou na hlavu nikomu jinému než IT oddělení.
  • Jsme schopni Vám nabídnout možnost úspor v souvislosti se zálohováním.
  • DC Silo Vám přináší možnost zabezpečit kritické aplikace stále v provozu díky možnosti replikace.

Stáhněte si veškeré informace o tomto produktu ve formátu PDF.

Napište nám

[contact-form-7 id="6623" title="Zálohování a replikace"]

Kontakt

Šimon Zemek

Šimon Zemek

produktový manažer - datové centrum

+420 702 287 964
simon.zemek@nwt.cz