Internetová aplikace EVEZA nabízí vyšší komfort
a podporu při správě veřejných zakázek.
Tento nástroj umožňuje vytvářet profil jednotlivých vyhlašovatelů veřejných zakázek (obce, nemocnice, veřejné instituce, státní podniky, atd.) a také publikovat dokumenty k vyhlašovaným veřejným zakázkám. Tímto krokem se zvyšuje konkurenční výhoda a funkcionalita software na správu agendy veřejných zakázek „PAVEZA“, jejž v minulosti vyvinulo programátorské oddělení divize Servis. EVEZA může být součástí produktu PAVEZA nebo může fungovat také samostatně.

Výhody řešení

Profil zadavatele EVEZA je navržen tak, aby poskytoval uživatelům při správě veřejných zakázek vyšší komfort a podporu, než vyžaduje samotná vyhláška a prováděcí předpisy. Zadavatelé tak mohou vést evidenci veřejných zakázek ještě před jejich vyhlášením, což lze snadno využít jako souhrn plánu VZ. Rovněž je možné ukládat dokumenty k VZ, které jsou interní povahy, tzn. nebudou nikdy uveřejněny na profilu. Zadavatel tak může profil zadavatele využít pro vedení spisů dokumentace k VZ. Profil umožňuje také založit další organizační útvary zadavatele a k nim nastavit specifické uživatelské oprávnění.
14 000+
Dodavatelů
200 000+
Veřejných zakázek
Certifikace elektronického nástroje Eveza
Eveza je certifikovaným elektronickým nástrojem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro tyto vybrané druhy zadávacích postupů včetně všech příslušných funkcionalit elektronických nástrojů.
Bezpečnost
Provoz Evezy podléhá zavedenému a certifikovanému systému řízení informační bezpečnosti podle normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2014

Certifikáty

Pro více informací také navštivte samostatné webové stránky projektu.

Napište nám

Kontaktní osoba

Markéta Zatloukalová

Produktový manažer
+420 725 175 659
marketa.zatloukalova@nwt.cz
(c) 2021 NWT a.s.
Website by NWT Marketing
menu-circlecross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram