preloder

PAVEZA & PAVEZA LIGHT

Efektivní elektronický nástroj pro podporu nákupních procesů
a snadnou přípravu a administraci veřejných zakázek

Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) usnadňuje zadavatelům přípravu a administraci zadávání veřejných zakázek při současném zvýšení transparentnosti celého procesu, s možností vnitřního i vnějšího dohledu nad přípravou a definováním zadávacích podmínek veřejné zakázky, a to již od okamžiku vzniku záměru.

Výhody řešení

 • Zavedení jednotného systému a postupů na všech organizačních úrovních zadavatele.
 • Efektivní řízení procesu zadávání a správy veřejných zakázek.
 • Úspora času při přípravě a administraci zadávacích řízení.
 • Zjednodušení a zpřehlednění celého procesu zadávání veřejných zakázek.
 • Zefektivnění rutinních administrativních úkonů při zadávaní a hodnocení VZ.
 • Kompletní vedení agendy dokumentace celého zadávacího řízení.
 • Správa a evidence všech veřejných zakázek v jednotném softwarovém prostředí.
 • Předdefinované šablony dokumentů.
 • Možné modifikace specifických potřeb dle požadavků konkrétního zadavatele.
 • Manažerské přehledy a statistiky.
 • Možnost integrace na datová úložiště zadavatele.

Přínosy

 • Přímé úspory v nákupu (sdružení nákupu = výhodnější ceny).
 • Sekundární úspory (efektivnější správa VZ, nižší personální náklady).
 • Eliminace pokut vlivem nižšího rizika porušení zákona o veřejných zakázkách.
 • Zprůhlednění systému nákupu v celé organizaci včetně organizačních složek.
 • Naplnění zákonných povinností v zadávání VZ na všech org. úrovních i pro VZMR.
 • Implementaci softwaru (k automatizaci nákupního procesu) provázaného na stávající systémy organizace.

Veřejné instituce

Hledáte systém pro správu veřejných zakázek, který bude odpovídat zákonným podmínkám, bude jednoduchý a transparentní? 

PRO KOHO JE PAVEZA?

Aplikace skvěle poslouží všem těm, kteří mají v organizaci na starost nákup. Zajistí podporu v jednodenních úkonech, umožní plánování, výpis tendrů, příjem nabídek – a pro majitele nezbytný přehled.

 

POKUTA

 

Vyhněte se problémům s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Paveza výrazně eliminuje chyby v jednotlivých procesech a zadavatel tak snáze odhadne předpokládanou velikost veřejné zakázky.

ELIMINACE CHYB

 

Aplikace umožňuje kompletní digitalizaci nákupního procesu, díky které zůstanou veškeré informace zpětně dohledatelné. Díky tomu se tak nikdy nic jen tak „nezamete pod koberec“.

TRANSPARENTNOST

Aplikace umožňuje kompletní digitalizaci nákupního procesu, díky které zůstanou veškeré informace zpětně dohledatelné. Díky tomu se tak nikdy nic jen tak „nezamete pod koberec“.

KONTROLA A REPORTING

Paveza vám na jeden klik zobrazí, v jaké části přípravy se vaše veřejná zakázka nachází. Reporty přijdou vhod jak vedoucímu úřadu, tak samotným pracovníkům a kontrolním úřadům.

EFEKTIVITA A JEDNODUCHOST

Na složitosti si nepotrpíme. S Pavezou si poradí opravdu každý. Aplikace intuitivně provede uživatele jednotlivými kroky, které jsou potřeba udělat. A v pohotovosti má i integrovanou nápovědu.

ČESKÝ PRODUKT - ČESKÁ PODPORA

Paveza u nás nemá ve své komplexnosti konkurenci. Vznikla v technologické a inovační společnosti NWT v čistě české režii. Uživatelská podpora je pro nás samozřejmostí. Obrátit se na nás můžete kdykoliv.

JEDNODUCHOST IMPLEMENTACE A INTEGRACE

Převést data do našeho prostředí je brnkačka. Migrovali jsme již tisíce veřejných zakázek a desetitisíce souborů. Pavezu u zákazníků implementujeme už více než 10 let. K oboustranné spokojenosti.

NA MÍRU

Od konkurence nás odlišuje skutečnost, že dokážeme aplikaci upravit přímo na míru našim zákazníkům. Neexistuje společnost, které by se Paveza nepřizpůsobila.

Pro firmy

Chcete mít úplnou kontrolu a přehled nad nákupy u vás ve firmě?
Paveza je řešení pro vás.

FINANČNÍ EFEKTIVITA

Se systémem Paveza si kupujete know-how dokonalého nákupního procesu. Snížíte administrativní zátěž i vynaložený čas vašich spolupracovníků a zlepšíte výstupy. Pořizovací náklady se vám vrátí do roka.

EFEKTIVNÍ NÁKUPY

Dejte svým zaměstnancům nástroj, který udělá jejich práci smysluplnou. Paveza vám umožní centralizovat nákupy, a díky tomu výrazně ušetřit. Vyberte toho nejlepšího dodavatele bez ohledu na osobní vazby.

KONTROLA A REPORTING

Jste si jistí, že vaši zaměstnanci nakládají s vašimi penězi tak, jak si sami přejete? Zjistěte to – na jeden klik. Mějte přehled o všech firemních zakázkách a včas identifikujte slabé články v nákupním procesu.

DIGITALIZACE A BEZPEČNOST DAT

Pokud chcete klidně spát, používejte aplikaci Paveza. Předejdete ztrátě citlivých dat a zároveň ušetříte svůj drahocenný čas. Díky digitalizaci nákupních potřeb, vám aplikace umožní předat mělkou práci strojům.

JEDNODUCHÉ POUŽITÍ

Na složitosti si nepotrpíme. S Pavezou si poradí opravdu každý. Aplikace intuitivně provede uživatele jednotlivými kroky, které jsou potřeba udělat a v pohotovosti má i integrovanou nápovědu.

ČESKÝ PRODUKT - ČESKÁ PODPORA

Paveza nemá ve své komplexnosti na českém trhu konkurenci. Vznikla v technologické a inovační společnosti NWT v čistě české režii. Uživatelská podpora je pro nás samozřejmostí. Obrátit se na nás můžete kdykoliv.

NA MÍRU

Od konkurence nás odlišuje skutečnost, že dokážeme naši aplikaci upravit přímo na míru našim zákazníkům. Neexistuje společnost, které by se Paveza nepřizpůsobila.

JEDNODUCHOST IMPLEMENTACE A INTEGRACE

Převést data do našeho prostředí je brnkačka. Migrovali jsme již tisíce veřejných zakázek a desetitisíce souborů. Pavezu u zákazníků implementujeme už více než 10 let. K oboustranné spokojenosti.

Pro více informací také navštivte samostatné webové stránky projektu.

Reference

Stáhněte si veškeré informace o tomto produktu ve formátu PDF.

Napište nám

Kontaktní osoba

Lucie Venzarová

Lucie Venzarová

koordinátor týmu Aplikace

+420 725 505 643
lucie.venzarova@nwt.cz