Aplikace ServiceDesk SD Portal

Intranetová aplikace nabízející řešení stavového workflow pro vkládání a evidenci hlášených požadavků formou ticket systému
Na vložený požadavek je možné přímo vykazovat pracnost. Všichni uživatelé pracují vždy s aktuálními daty na základě přidělených rolí a práv do Aplikace.. Aplikace také umožňuje vybraná data filtrovat a následně exportovat do formátu csv.

Kontaktní osoba

Markéta Zatloukalová
Produktový manažer
+420 725 175 659marketa.zatloukalova@nwt.czNAPIŠTE NÁM

Funkcionality:

 • Evidence hlášených požadavků
 • Posouzení hlášených požadavků
 • Předání požadavků řešiteli k vyřešení
 • Zaznamenání vykázaného času řešitele na požadavek (možnost vložení hodinové sazby) a následný export dat do csv pro vyúčtování
 • Nastavitelné workflow (stavy a schéma přepínání mezi nimi) požadavku na míru
 • Tvorba formuláře pro vkládání požadavku dle potřeb
 • Notifikace všech či jen vybraných změn zasílána emailem na řešitele
 • Notifikace v čase uvedeném u požadavků
 • Logování a zobracení historie změn požadavku
 • Možnost přidávat přílohy k požadavku v jakémkoliv formátu
 • Možnost vkládat komentáře k požadavku
 • Možnost vytvoření vlastních přehledů (filtrů) požadavků
 • Hlídání a podpora SLA
 • Generování servisního listu, atd.

Využití v praxi:

 • nástroj pro komunikaci se zaměstnanci
 • nástroj pro řešení reklamačních požadavků od zákazníků
 • nástroj pro konzultaci projektů, evidenci smluv, správu budov, evidenci incidentů bezpečnosti zdraví a ochrany zaměstnanců, …

=> řešení pro zajištění bezchybného servisu koncovým uživatelům a zákazníkům

Výhody a přínosy aplikace:

 • Snadná a intuitivní orientace v prostředí aplikace zjednodušuje řízení organizace (úspory času, financí)
 • Sjednocení komunikačních kanálů a výkazů práce napříč organizací s centrální evidencí a archivací vzniklých incidentů či požadavků
 • Okamžitá reakce na požadavky Partnerů a klíčových klientů dle nastavených Service-level agreement
 • Přehledné a snadné vyhodnocení efektivnosti zaměstnanců na konkrétním požadavku
 • Manažerské přehledy s možnosti exportu dat

Možnost integrace aplikace ServiceDesk na další systému organizace

Napište nám


(c) 2023 ICT NWT s.r.o.
menu-circlecross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram