Internet věcí [Internet of Things]

Dokážeme nainstalovat senzory na vaše stroje a zařízení,
získat z nich data a následně vyhodnocovat.

Zlepšete své procesy pomocí IoT. Pomocí senzorů a pokročilých analytických nástrojů můžete sledovat své výrobky, stroje, pracovníky během výroby nebo monitorovat fyzikální veličiny, které ovlivňují proces výroby. Vyvinuli jsme platformu pro budování systému spojenou s optimalizací logistických a výrobních procesů. Na základě dat ze senzorů můžete zlepšit svoji výrobu a logistiku, docílíte tím větší efektivity, dokážete předcházet potencionálním problémům, které se mohou při výrobě vyskytnout a operativně na ně reagovat.

Internet věcí v průmyslu umožňuje zlepšení efektivity propojením pracovníků se správnými informacemi ve správný čas, přes právě dostupné zařízení v místě potřeby. Vstup do světa IoT zahrnuje začlenění do procesu vaše dodavatele a další partnery, kteří s vámi spolupracují.

Všude přítomný Internet věcí umožní rychlejší tok informací pro podporu rychlejších rozhodnutí a větší vnímavosti
změn. IoT současně poskytuje informace do provozních a obchodních procesů. Objevujte potíže dříve, než se z nich stanou provozní problémy. Využívejte výhod pokročilých
analytických nástrojů a strojového učení ke zvýšení spolehlivosti a provozuschopnosti
vašich procesů.

Internet věcí propojuje senzory, akční členy, videokamery, RFID zařízení s Cloudem. Analýza získaných dat umožňuje zobrazovat výsledné informace na libovolném zařízení. Tato řešení umožňují definovat korelace a
dat případně uvádět data do kontextu,
která mohou být použita na pomoc lidem a strojům pro efektivnější rozhodování. Máte možnost si přizpůsobit vizualizaci, aby měli správní lidé přístup k metrikám, které jsou pro ně důležité a aktualizované. Klíčovou
vlastností je možnost přizpůsobení prezentovaných dat pro konkrétní
potřeby vašich zaměstnanců.

Sběr dat

Principem je sběr dat pomocí senzorů, jejich zpracování a vyhodnocování. Pro připojení senzorů se mohou využívat síťová připojení kabelem nebo prostřednictvím bezdrátové komunikace, pro venkovní přenos nebo na velkou vzdálenost může být využita speciální síť pro IoT (Sigfox, LoRa).

Příklady využití

V praxi to znamená, že si na tabletu nebo na mobilním telefonu sledujete pohyby vozíků ve skladu při naskladňování, nebo můžete sledovat proces výroby, monitorovat teplotu, tlak, váhu, vlhkost a další fyzikální veličiny, které mají vliv na efektivitu procesu výroby. Kontrolovat výkon vaší výrobní linky a predikovat poruchovost strojů nebo operativně plánovat výrobu. Obecně platí, že nejvíce je dnes IoT využíváno v průmyslu a logistice, a tento trend zasahuje i do dalších odvětví jako je například zemědělství.

Příklady řešení

  • Monitorování fyzikálních veličin (teplota, vibrace, hluk, vlhkost, atd.)
  • Monitorování pohybu lidí nebo strojů
  • Analýza energetické náročnosti budov (sběr dat např. voda, elektro a následné operativní reakce
    na dané situace)
  • Sledování a vyhodnocení trendů (alarmy), predikce událostí

Stáhněte si veškeré informace o tomto produktu ve formátu PDF.

Máte zájem nebo se chcete dozvědět více? Napište nám!


Kontaktní osoba

Michaela Kubíková

Michaela Kubíková

asistentka

+420 607 036 460
michaela.kubikova@nwt.cz