IoT a umělá inteligence ve výrobě

Získejte konkurenční výhody díky přechodu k výrobě s využitím umělé inteligence.  

Výroba vstupuje do období radikálních změn a transformace. Průmysl 4.0, který se zaměřuje na virtualizaci, decentralizaci, možnosti změn v reálném čase a modularitu je další fází digitalizace ve výrobě.

Čas pro změnu je právě teď

Výroba vstupuje do období radikálních změn a transformace. Průmysl 4.0, který se zaměřuje na virtualizaci, decentralizaci, možnosti změn v reálném čase a modularitu je další fází digitalizace ve výrobě.

Neustále se zvyšující konektivitu je nutné využít k lepšímu porozumění provozu a transformaci práce s partnery, dodavateli a zákazníky. V praxi se kombinuje tradiční výrobní procesy s inovativními technologiemi, jako jsou IoT, AI a machine learning.

Srdcem průmyslu 4.0 je inteligentní továrna, kde inteligence strojů, pokročilé sítě a řízení v reálném čase umožňují výrobcům reagovat na rychle se měnící trendy, nečekané změny a výpadky. 

Výrobními procesy to nekončí

Výroba je transformována digitálními technologiemi a rostoucími objemy dat, které nutí celé odvětví myslet a jednat jinak. Úzké zaměření na to, co se děje uvnitř výroby zpomaluje digitální transformaci. Je nezbytné myslet a obsáhnout celý end-to-end ekosystém – od dodavatelských řetězců k výsledkům zákazníků. Jsou to právě zákazníci, kteří řídí změnu. Je nezbytné rychle reagovat na jejich rychle se vyvíjející potřeby.

Klíčové faktory při digitální transformaci výroby

Kontektivita

procesy, stroje a lidé jsou propojení ke zvýšení efektivity

Optimalizace

vysoká úroveň automatizace pro zvýšení dostupnosti a produktivity

Efektivita

konfigurovatelné tovární rozvržení a implementace změn produktů v reálném čase

Transparentnost

přehled napříč všemi procesy umožňující rozhodování v reálném čase

Predikce

automatizované doplňování zásob, detekce poruch a sledování bezpečnosti.

Zabezpečení

množství dat a jejich zpracovávání v cloudu se neobejde bez nejvyšší úrovně zabezpečení

Naše projekty a realizace

Inteligentní řízení výroby

Popisek k referenci s mlýnem barev

Monitoring a zapojení AI v produkčním skleníku

V rámci Technologické agentury České republiky pracujeme na vývoji systému pro analýzu a prevenci v produkčním skleníku naší Farmy Bezdínek v Dolní Lutyni

Centrum IoT ve Zlíně

Zahájili jsme přípravy na Inovační centrum NWT, které má za cíl přilákat nejzajímavější firmy v oblasti IoT a jí přidružené. Zároveň má budova sloužit jako hub s možností efektivní spolupráce na nových projektech.

Stáhněte si veškeré informace o tomto produktu ve formátu PDF.

Napište nám


Kontakt

Ing. Filip Lang, CEH, MCSA, MCITP, MCTS, MCP

Ing. Filip Lang, CEH, MCSA, MCITP, MCTS, MCP

Vedoucí oddělení
Implementace

+420 724 707 417
filip.lang@nwt.cz