HYSTER CZ a.s.

Reference zákazníka

"Efektivní ICT pro nás zajistilo implementaci Mailserveru, Windows serveru a zálohování do dvou lokalit. A to opravdu profesionálně – bez prodlev a zbytečného stresu. Projekt jsme řešili s časovou rezervou, vše pečlivě naplánovali a dopodrobna probrali. Výsledek předčil naše očekávání."

(c) 2021 NWT a.s.
Website by NWT Marketing
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram