MT Legal s.r.o.

Přední advokátní kancelář MT Legal s.r.o. je naším dlouholetým zákazníkem. V letošním roce zákazník potřeboval řešení, které zajistí zabezpečený přenos citlivých dat mezi zaměstnanci a klienty. Pro bezpečný přenos dat bylo navrženo řešení SiloBox, které splňuje veškeré požadavky na bezpečný přenos dat a je v souladu s GDPR.

Jedním ze zákazníků je advokátní kancelář MT Legal s.r.o., která hledala vhodné řešení pro větší zabezpečení citlivých dat svých klientů. Loajálnost je pro její podnikání zcela stěžejní, a i minimální únik informací proto nepřicházel v úvahu. Současná praxe navíc dokázala, že zasílání důvěrných dokumentů prostřednictvím e-mailu nebo veřejných služeb je riskantní a může dojít k úniku informací. SiloBox našim zákazníkům poskytl efektivní kombinaci nejvyšší možné úrovně ochrany, rychlého přenosu a bezpečného uložiště důvěrných dat. Nahrané soubory jsou nyní zabezpečeny pomocí sofistikovaného šifrování a přístup k nim získávají pouze povolané osoby – po důkladném prověření.

(c) 2023 ICT NWT s.r.o.
menu-circlecross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram