Statutární město Olomouc

Statutární město Olomouc zavádí zabezpečený systém digitálního zadávání veřejných zakázek

Město Olomouc, které zaměstnává 700 zaměstnanců, bylo zřízeno, aby řídilo správu a urychlilo zadávání veřejných zakázek na zboží, služby a stavební práce, které mají pomoci občanům a firmám. Díky cloudovému řešení mohou nyní malé a střední firmy z celé země získat rychle přístup k informacím o veškerých možných zakázkách, které organizace nabízí. Současně se také zvýšila efektivita interního zadávání zakázek.

Olomouc, která je šestým největším městem v České republice a v minulosti byla hlavním městem Moravy, má 100 000 obyvatel a je správním centrem Olomouckého kraje. Úkolem místní správy je poskytovat služby obyvatelům. Získávat nejlepší nabídky pro soutěžené akce ale nebylo podle Miroslava Pizura z oddělení veřejných zakázek odboru investic olomouckého magistrátu vždy snadné. „Každý odbor má možnost vypisovat veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že zdejší systém nebyl centralizovaný, kolegové z jiných odborů nemohli sami vypsat plně otevřenou veřejnou soutěž bez naší součinnosti.“

V důsledku toho docházelo ke zpomalení procesu, příp. menší finanční úspoře při zadávání veřejných zakázek. „Tím, že jsme si pořídily systém Paveza, který umožňuje transparentně publikovat zadávací řízení všem uživatelům, je tento problém efektivně vyřešen.“ uvedl Pizur. Tento systém dodala společnost NWT, místní důvěryhodný partner Microsoftu. NWT byla vybrána v řádné veřejné soutěži. Její řešení Paveza založené na systému SQL Server splňovalo veškeré požadavky na funkčnost a současně plně vyhovovalo místním předpisům pro zadávání veřejných zakázek.

Podpora všech našich interních nákupních procesů

Pro Miroslava Pizura a jeho kolegy toto rozhodnutí vyústilo v celkově efektivnější proces zadávání veřejných zakázek. „Potřebovali jsme komplexní systém, který by podporoval všechny naše interní procesy. Nyní mohou všichni, kteří se podílejí na veřejných zakázkách, přistupovat k systému podle své role. Zlepšila se také úroveň poskytování zpráv. Když se vedení zeptá, kolik veřejných zakázek v současné době probíhá, není již třeba provádět kontrolu v jednotlivých odděleních.“

Nový systém dodaný přes Azure během šesti měsíců nyní nejen pomáhá spravovat jednotlivé projekty, ale také automaticky konfiguruje štítky a exportuje je do profilu dodavatele, zjednodušuje třídění a zabezpečuje vše v cloudu. Tím zjednodušuje pracovní postupy. Je také interně přizpůsobený, takže například oddělení veřejných zakázek se složitějšími potřebami ohledně vypisování, má k dispozici rozsáhlejší sadu funkcí než jiné týmy. „Díky naší nové platformě každý vidí, co dělají ostatní. Vše je centralizované a transparentní,“ potvrdil Pizur.

Nová éra zadávání zakázek ve veřejném sektoru teď umožňuje také firmám, zejména těm menším, se kterými město dosud nespolupracovalo, aby se snáze dozvěděly o vypsaných zakázkách a mohly se o ně ucházet. „Firmy z Česka nebo Slovenska nyní lehce zjistí, když inzerujeme pracovní příležitost.“

„Každý odbor má možnost vypisovat veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že zdejší systém nebyl centralizovaný, kolegové z jiných odborů nemohli sami vypsat plně otevřenou veřejnou soutěž bez naší součinnosti.“

V důsledku toho docházelo ke zpomalení procesu, příp. menší finanční úspoře při zadávání veřejných zakázek. „Tím, že jsme si pořídily systém Paveza, který umožňuje transparentně publikovat zadávací řízení všem uživatelům, je tento problém efektivně vyřešen.“

(c) 2023 ICT NWT s.r.o.
menu-circlecross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram