Nový model licencí
Microsoft 365

Microsoft od 10. 1. 2022 spouští nový model NEW COMMERCE EXPERIENCE (NCE), na který musí přejít postupně všichni zákazníci.
Model NCE:
 • se závazkem (měsíční, roční, víceletý)
 • v průběhu lze přejít na vyšší plán předplatného (např. z M365 Business Standard na M365 Business Premium apod.)
 • možnost kombinovat varianty (např. zákazník má M365 Business Premium s ročním závazkem a M365 Business Standard s měsíčním závazkem).

Nový model licencí Microsoft 365

Microsoft od 10. 1. 2022 spouští nový model NEW COMMERCE EXPERIENCE (NCE), na který musí přejít postupně všichni zákazníci.

Modely:

 • se závazkem (měsíční, roční, víceletý)
 • v průběhu lze přejít na vyšší plán předplatného (např. z M365 Business Standard na M365 Business Premium apod.)
 • možnost kombinovat varianty (např. zákazník má M365 Business Premium s ročním závazkem a M365 Business Standard s měsíčním závazkem).

Kontaktní osoba

Michaela Kubíková
Produktová manažerka
+420 607 036 460
Michaela.Kubikova@ICTnwt.czNAPIŠTE NÁM

Jak to funguje s licencemi M365 teď?

Legacy - stávající model v programu CSP
 • Smlouva je bez závazku.
 • Lze kdykoliv snižovat počty nebo zrušit celé
  předplatné.
 • Refundace.
 • Dva typy fakturace - varianta měsíční a roční.
 • Ceny jsou fixovány vždy na rok.

 

Co se změní od 1. 3. 2022?

od 1. 3. 2022 Microsoft zdraží následující předplatné:
 • Office 365 E1 (+25 %)
 • Office 365 E3 (+15 %)
 • Office 335 E5 (+8.5 %)
 • Microsoft 365 E3 (+12.5 %)
 • Microsoft 365 Business Basic (+20 %)
 • Microsoft 365 Business Premium (+10 %)
Využijte jedinečnou možnost ušetřit za licence s námi.

2022

10. 1.
spuštění NCE
1. 3.
navýšení cen předplatných,
nové předplatné lze spustit
pouze v NCE
červen
navýšení ceny měsíčního
předplatného o 20 %
Jednotlivé varianty
Roční závazek
(k dispozici od 01/2022)
 • Závazek je na jeden rok.
 • Fixace ceny je na 12 měsíců.
 • V případně obnovy se aktualizuje cena dle aktuálního platného ceníku.
 • V případě snížení počtu licencí není částka dobropisována.
 • Navyšovat počty lze (v případě navýšení počtu licencí je období nové licence stejné jako stávajících licencí, tzn. Stejně jako je tomu teď u dokoupených licencí).
 • Fakturace může být měsíční nebo roční.
Měsíční závazek
(k dispozici od 01/2022)
 • Závazek je na jeden měsíc.
 • Počty lze snižovat i zrušit předplatné, ale vše bez refundace (tzn. při snížení počtu se částka za zrušené licence nevrací).
 • Měsíční fakturace.
 • Bez fixace ceny.
 • Od 06/2022 bude cena o 20 % vyšší oproti ročnímu závazku.
Víceletý závazek (na 3 roky)
(termín se upřesňuje,
předběžně je stanoven 03/2022)
 • Podmínky se teprve upřesňují.
 • Závazek je na 36 měsíců.
 • Fakturace může být jednorázová (na 3 roky) nebo roční.
 • Fixace ceny je na 36 měsíců, v případně obnovy se aktualizuje cena dle aktuálního platného ceníku.
 • V případě snížení počtu licencí není částka dobropisována.
Od 1. 3. 2022 bude možné nové předplatné spustit pouze v NCE modelu.

Modelové příklady:

Licence M365 Business Basic 10 ks měsíční předplatné a zákazník se rozhodne zůstat nadále v modelu Legacy:
od 1. 3. 2022 se zvedne cena o 20 %, od 06/2022 se cena zvedne o dalších 20 % a zákazník musí přejít do NCE modelu.

Roční licence M365 Business Basic 10 ks s obnovou k 10. 5. 2022 a zákazník NEPŘEJDE na model NCE v období
1.1.–28.2.2022:

Licence se obnoví k 10. 5. 2022 ale již v novém modelu NCE s ročním závazkem a za novou cenu (+20 %).

Licence M365 Business Basic 10 ks měsíční předplatné a zákazník se rozhodne přejít ihned na nový model NCE, roční závazek:
01/2022 se licence převedou na NCE model s ročním závazkem se stávající (nižší) cenou. Jelikož je v novém modelu NCE s ročním závazkem, žádné z uvedených zdražení se ho pro toto předplatné pro tento rok netýká.

Roční licence M365 Business Basic 10 ks s obnovou
k 10. 5. 2022 a zákazník PŘEJDE na model NCE
v období 11.–28. 2. 2022:

Licence se spustí v novém NCE modelu k domluvenému datu (1.1.–28. 2. 2022) za stávající (nižší) cenu, a zároveň budou vypnuty licence ze starého modelu Legacy (na licence přijde dobropis). Licence budou mít nové datum obnovy a uvedené zdražení se tohoto předplatného pro tento rok netýká.

Licence M365 Business Standard 10 ks měsíční předplatné a zákazník se rozhodne zůstat nadále v modelu Legacy v měsíční variantě závazku:
od 06/2022 se cena zvedne o 20 % a zákazník musí přejít do NCE modelu.

Jedinečná možnost sjednotit období předplatných.
Přejděte na nový model v období 1. 1.–28. 2. 2022 a ušetříte.

Napište nám

(c) 2023 ICT NWT s.r.o.
menu-circlecross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram