Aplikace EVEZA

Internetová aplikace EVEZA nabízí vyšší komfort
a podporu při správě veřejných zakázek.
Tento nástroj umožňuje vytvářet profil jednotlivých vyhlašovatelů veřejných zakázek (obce, nemocnice, veřejné instituce, státní podniky, atd.) a také publikovat dokumenty k vyhlašovaným veřejným zakázkám. Tímto krokem se zvyšuje konkurenční výhoda a funkcionalita software na správu agendy veřejných zakázek „PAVEZA“, jejž v minulosti vyvinulo programátorské oddělení divize Servis. EVEZA může být součástí produktu PAVEZA nebo může fungovat také samostatně.

Kontaktní osoba

Markéta Zatloukalová
Produktový manažer
+420 570 575 500marketa.zatloukalova@nwt.czNAPIŠTE NÁM

Výhody řešení

Profil zadavatele EVEZA je navržen tak, aby poskytoval uživatelům při správě veřejných zakázek vyšší komfort a podporu, než vyžaduje samotná vyhláška a prováděcí předpisy. Zadavatelé tak mohou vést evidenci veřejných zakázek ještě před jejich vyhlášením, což lze snadno využít jako souhrn plánu VZ. Rovněž je možné ukládat dokumenty k VZ, které jsou interní povahy, tzn. nebudou nikdy uveřejněny na profilu. Zadavatel tak může profil zadavatele využít pro vedení spisů dokumentace k VZ. Profil umožňuje také založit další organizační útvary zadavatele a k nim nastavit specifické uživatelské oprávnění.
14 000+
Dodavatelů
200 000+
Veřejných zakázek
Certifikace elektronického nástroje Eveza
Eveza je certifikovaným elektronickým nástrojem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro tyto vybrané druhy zadávacích postupů včetně všech příslušných funkcionalit elektronických nástrojů.
Bezpečnost
Provoz Evezy podléhá zavedenému a certifikovanému systému řízení informační bezpečnosti podle normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2014

Certifikáty

Pro více informací také navštivte samostatné webové stránky projektu.

Napište nám

(c) 2023 ICT NWT s.r.o.
menu-circlecross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram