DITA

Digitální tabule pro školství a firmy
V každé škole se denně řeší operativní změny rozvrhu.
Po zpracování změn je obvykle vytištěna jedna nebo několik stran A4 a vyvěšena na určené místo. Formálně to, spolu s dalšími informacemi, zajistí patřičnou informovanost studentů i vyučujících.

Kontaktní osoba

Michaela Kubíková
Produktová manažerka
+420 607 036 460
Michaela.Kubikova@ICTnwt.czNAPIŠTE NÁM
Tyto informace umíme automaticky zpracovat, přizpůsobit pro zobrazení na velkoplošnou obrazovku a doplnit o další důležité údaje. Monitor s těmito informacemi umístěný na klíčovém místě školy (vstupní hala apod.) zásadním způsobem zvýší informovanost o dění ve škole. Především mladá generace to ocení a zvýší to prestiž i důvěru ve školu.

Rozložení informací na monitoru je na vás, například v levé části je aktuální vyučovací den, v pravé části může běžet video, které přiblíží žáky nejen s projekty školy, ale informuje je o celém dění ve škole (např. aktuální sdělení školy). Sdělení školy může být nahrazeno aktuální informací ze zpráv, počasí atd.
Informace o změnách v rozvrhu můžeme čerpat z informačního systému školy, jako jsou např. BAKALÁŘI, aSc Rozvrhy a jiné.

Výhody řešení

  • prezentace školních fotografií, videí
  • zvýšení informovanosti studentů i zaměstnanců školy
  •  automatický provoz – nasazení nevyžaduje změnu interních pravidel nebo aktivní práci zaměstnanců školy
  • moderní technologie vzbuzující kladné emoce
  •  zobrazení aktuálních (EU) projektů, kterých se škola zúčastnila
  •  zobrazení informací o náhradách hodin a změny učeben, změny učitelů v hodinách
  •  zobrazení kalendáře školy
  • zobrazení výstražných a důležitých informací
Stáhněte si veškeré informace o tomto produktu ve formátu PDF.

Napište nám

(c) 2023 ICT NWT s.r.o.
menu-circlecross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram