Azure Kubernetes Service

Jednodušší nasazování a správa kontejnerizovaných aplikací s využitím
plně spravované služby Kubernetes

Kontaktní osoba

Lukáš Vičánek
Serverový technik
+420 606 028 303
lukas.vicanek@nwt.czNAPIŠTE NÁM
K vytváření moderních aplikací se čím dál častěji používají kontejnery, což jsou balíčky mikroslužeb společně s jejich závislostmi a konfiguracemi. Kubernetes (anglicky se vyslovuje koo-ber-net-ees) je opensourcový software pro nasazování a správu těchto kontejnerů ve velkém. Je to také řecké označení pro kormidelníka nebo pilota. Zrychlete vytváření, doručování a škálování kontejnerizovaných aplikací pomocí protokolu Kubernetes, který se také někdy označuje jako k8s nebo k-eights.
Azure Kubernetes Service nabízí možnost jednoduššího nasazování a správy kontejnerizovaných aplikací
s využitím plně spravované služby Kubernetes. Azure Kubernetes Service (AKS) nabízí bezserverovou platformu Kubernetes, integrované prostředí kontinuální integrace a průběžného doručování (CI/CD) a zabezpečení a zásady správného řízení na podnikové úrovni. Spojte své vývojové a provozní týmy na jediné platformě a umožněte jim rychle vytvářet, dodávat a škálovat aplikace bez obav.

Migrace aplikace do kontejnerů

Využijte možnost snadné migrace aplikace do kontejnerů
a spuštění v rámci AKS. K řízení přístupu využijte integraci
s Azure Active Directory a pro přístup k potřebným datům služeb Azure zajištěným smlouvou SLA, jako je Azure Database for MySQL, využijte technologii Open Service Broker pro Azure.

Zvýšení provozní efektivity

Spolehněte se na integrované automatizované zřizování, opravy, monitorování a škálování. Toto prostředí ve stylu zaškrtávacích políček vám pomůže zajistit rychlé zprovoznění a minimalizuje údržbu infrastruktury.

K dispozici je Azure Advisor k optimalizaci nasazení Kubernetes s využitím individuálních doporučení v reálném čase, která se zakládají na našich znalostech nabytých během spolupráce s tisíci podnikovými zákazníky. Redundance napříč skupinami dostupnosti vám umožní dosáhnout vyšší dostupnosti a lepší ochrany aplikací
před selháním.

Proč používat Kubernetes?

Zajištění provozuschopnosti kontejnerizovaných aplikací může být složité, protože často zahrnuje velký počet kontejnerů nasazených napříč různými počítači. Kubernetes poskytuje způsob, jak tyto kontejnery plánovat a nasazovat a také škálovat na požadovaný stav a spravovat jejich životní cyklus. Využijte Kubernetes k implementaci vašich kontejnerových aplikací přenositelným, škálovatelným
a rozšiřitelným způsobem.
Elastické zřizování další
kapacity bez nutnosti
spravovat infrastrukturu
a s možností přidat
automatické škálování
a triggery řízené
událostmi
Rychlejší komplexní
vývojové prostředí díky
nástrojům Visual Studio
Code pro Kubernetes,
Azure DevOps a službou
Azure Monitor
Rozšířená správa identit
a přístupu s využitím
Azure Active Directory
a vynucování dynamických
pravidel napříč několika
clustery s využitím služby
Azure Policy
Dostupnost ve
více oblastech,
než nabízí jakýkoliv
jiný poskytovatel
cloudu

Proč používat Kubernetes?

Vzhledem k tomu, že kontejnerové aplikace jsou oddělené od příslušné infrastruktury, při spuštění v prostředí Kubernetes začnou být přenositelné. Můžete je přesouvat z místních počítačů do produkce mezi místními, hybridními a různými cloudovými prostředími
a zachovat přitom jejich konzistence napříč prostředími.

Sestavování aplikací
s větší rozšiřitelností

Rozsáhlá komunita opensourcových vývojářů a společností aktivně sestavuje rozšíření a moduly plug-in,
které Kubernetes doplňují o další funkce, jako je zabezpečení, monitorování
a správa. Kromě toho Certified Kubernetes Conformance Program vyžaduje,
aby každá verze Kubernetes podporovala rozhraní API, která usnadňují využití těchto komunitních nabídek.

Snadné škálování kontejnerů

Kubernetes umožňuje definování komplexních kontejnerizovaných aplikací a jejich globální nasazování v clusteru nebo clusterech serverů.
Když Kubernetes škáluje aplikace horizontálně v souladu s požadovaným stavem, zároveň automaticky monitoruje a udržuje stav kontejnerů.

Napište nám

(c) 2023 ICT NWT s.r.o.
menu-circlecross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram