PAVEZA

Správa veřejných zakázek a podpora nákupních procesů
– elektronicky, jednoduše a efektivně
Hledáte systém pro správu veřejných zakázek?
Chcete mít úplnou kontrolu a přehled nad nákupy ve vaší firmě? Intranetová aplikace PAVEZA umí obojí. Na jedničku.

Kontaktní osoba

Markéta Zatloukalová
Produktový manažer
+420 725 175 659marketa.zatloukalova@nwt.czNAPIŠTE NÁM
plánování nákupních potřeb
Uživatelé zadávají své nákupní požadavky, ze kterých se vytváří žádanky. Ty pak vytváří roční plán nákupních potřeb.
Schvalování a OBJEDNÁVKY
V návaznosti na žádanky generuje Paveza schvalovací doložky a následné objednávky. 
TVORBA veřejné zakázky
Efektivní tvorba a administraci veřejných zakázek od zadání po dokumentaci s přílohami.  Vše lze pak snadno publikovat do elektronického nástroje EVEZA.
hodnocení veřejných zakázek
IS Paveza nabízí automatizované hodnocení veřejných zakázek i dodavatelů.
elektronický podpis
Veškeré schvalování a podepisování probíhá pomocí elektronického certifikátu. Podepisování tak vyřídíte odkudkoli.
integrace
IS Paveza je napojena na velký počet SW - ICZ e-spis, SW602, Sharepoint, Azure, HA-soft, Helios, Azure, MS365, PowerBI a další.

Pokročilá práce s daty

Nabízíme pokročilou práci s daty a jejich analýzu. V rámco dostupných technologií vytváříme můstek pro Power BI a pro opravdu velké objemy dat využíváme OLAP kostku. 

Vybrané integrace

MODUL PLÁNOVÁNÍ

Modul plánování umožňuje vytvořit plán nákupních potřeb ve věcné struktuře (NIPEZ), a to buď z aktuálního finančního plánu organizace (například rozpočtu města) anebo přímo bez vazby na finanční plány. Díky tomu je možné snadno získat přehled o plánovaných nákupních potřebách na dané období za celou organizaci. Tímto postupem lze snadno určit hodnoty věcně setříděných budoucích nákupních akcí a také agregovat nákup do větších nákupních celků. Dosažení finančních úspor je zase snazší. Proces plánování je nastavitelné workflow s možnostmi schvalování na jednotlivých organizačních úrovních. Automatické načítání rozpočtu z účetního systému lze nastavit pouze v případě serverové verze PAVEZA instalované u zákazníka. Systém lze nastavit i opačně, tzn. pomocí tohoto modulu lze vytvořit podklady pro tvorbu finančního plánu.
FUNKCE MODULU
Import rozpočtu města nebo jiného finančního plánu organizace
Rozpad vlastního finančního plánu do věcné struktury NIPEZ
Vkládání nákupních potřeb ve struktuře NIPEZ
bez vazby na finanční plán
Uživatelská oprávnění dle organizační struktury

MODUL veřejných zakázek

Modul je vhodným prostředkem pro elektronickou podporu „klasických papírových“ veřejných zakázek. Umožňuje evidenci, přípravu a administraci všech nákupních aktivit, které probíhají podle předem stanovených postupů. Jednotlivé nákupní akce (například typicky veřejná zakázka v režimu zákona o veřejných zakázkách) jsou uživatelem zadávány do připravených formulářů. Vyžadovány jsou jen podstatné informace. Uživatel zvolí pouze takový postup výběru dodavatele, který mu systém „povolí“, a to v souladu s interní směrnicí, případně se zákonem.
Proces přípravy veřejné zakázky (nákupní akce) může být elektronicky schvalován. Pravidla procesu a schvalování lze nastavit dle organizačních zvyklostí. Uživatel má možnost z aplikace přímo vytvářet dokumenty PDF, které jsou pro daný zadávací postup předepsané, což zaručuje jednotnost a obsahovou správnost. Po vyhlášení VZ má uživatel k dispozici formuláře pro administraci, kdy pouze zadává informace do polí v aplikaci. Postupně je tak s pomocí generovaných PDF vytvářena požadovaná dokumentace (zápisy, protokoly apod.). Uveřejňování dokumentů a informací pak probíhá poloautomaticky, bez nutnosti uživatele vstupovat na profil a dokumenty vkládat.
Generování dokumentů PDF dle uložených šablon
Customizace předdefinovaných PDF šablon dle potřeb zákazníka
Import originálů (skenů) dokumentů
Vedení elektronického spisu dokumentů k VZ
Workflow v procesu přípravy a administrace VZ s možností schvalování
Customizace workflow dle potřeb zákazníka
Integrované propojení na certifikovaný profil zadavatele EVEZA (součást)
Integrace na aukční portál proe.biz (licence proe.biz není součástí)
Uživatelská oprávnění dle organizační struktury

vÝHODY ŘEŠENÍ

 • Zavedení jednotného systému a postupů na všech organizačních úrovních zadavatele.
 • Efektivní řízení procesu zadávání a správy veřejných zakázek.
 • Úspora času při přípravě a administraci zadávacích řízení.
 • Zjednodušení a zpřehlednění celého procesu zadávání veřejných zakázek.
 • Zefektivnění rutinních administrativních úkonů při zadávaní
  a hodnocení VZ.
 • Kompletní vedení agendy dokumentace celého zadávacího
  řízení.
 • Správa a evidence všech veřejných zakázek v jednotném softwarovém prostředí.
 • Předdefinované šablony dokumentů.
 • Možné modifikace specifických potřeb dle požadavků konkrétního zadavatele.
 • Manažerské přehledy a statistiky.
 • Možnost integrace na datová úložiště zadavatele.

TECHNOLOGIE

PAVEZA

DB server
Oracle/SQL
Umístění fyzické instalace
server zákazníka
Internetová aplikace (tj. bez instalace na PC)
Počet uživatelů v rámci licence zákazníka (IČ)
neomezeno
Navýšení počtu uživatelů
/
Možnost integrace k lokálním aplikacím (DMS, spisová služba)
Možnost integrace na ERP, reálné řízení nákupu
Doba implementace
4 měsíce (dle úprav)

přínosy

 • Přímé úspory v nákupu (sdružení nákupu = výhodnější ceny).
 • Sekundární úspory (efektivnější správa VZ, nižší personální náklady).
 • Eliminace pokut vlivem nižšího rizika porušení zákona o veřejných zakázkách.
 • Zprůhlednění systému nákupu v celé organizaci včetně organizačních složek.
 • Naplnění zákonných povinností v zadávání VZ na všech org. úrovních i pro VZMR.
 • Implementaci softwaru (k automatizaci nákupního procesu) provázaného na stávající systémy organizace.

servis a uživatelská podpora

 • Průběžná aktualizace systému v souvislosti s novelami zákona.
 • Elektronické rozhraní HelpDesku NWT k řešení dotazů a požadavků na úpravy systému.
 • Pravidelné školení uživatelů.

Stáhněte si PDF katalogový list produktu PAVEZA

Reference

Z našeho blogu

5. 8. 2019
EVEZA září v testu el. nástrojů pro veřejné zakázky!

„To, že je naše EVEZA sexy samozřejmě víme 😉... ale že si to o nás myslí i Hospodářská komora, která...

Napište nám

(c) 2023 ICT NWT s.r.o.
menu-circlecross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram